(NLĐO)- Tại Đà Nẵng, ngành điện đã tổ chức buổi diễn tập công tác đảm bảo điện tại các địa điểm chính diễn ra các sự kiện trong Tuần lễ Cấp cao APEC như:...