7 thoughts on “#14. Ốch Rừng Đặc Sản Miền Núi – Phiêu Lưu Trong Rừng – Cuộc Sống Miền Núi – Nhịp Sống Núi Rừng

  1. Buồn cho ae quá, tìm trên kênh mà không thấy có một cái sản phẩm gì mua bán trên kênh.

  2. Xem cảnh trong rừng rất thích ,Mà nhìn thấy cái ông kia chê bác trị nào là già rồi nên lười …Rồi ngồi dục một người lớn tuổi mà vô duyên .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.