9H00 | SO SÁNH CHIỀU DÀI 2 ĐỐI TƯỢNG| LỚP MẪU GIÁO 3 – 4 TUỔI

0Kỹ năng so sánh, ước lượng chiều dài của 2 đối tượng, sử dụng đúng thuật ngữ toán học: “Dài – ngắn” là những kiến thức về toán cho…

source: https://viettoday.vn

xem thêm các bài viết về Giáo Dục: https://viettoday.vn/giao-duc

Leave A Reply

Your email address will not be published.