[ADS—BVB] Trồng cây gây rừng. SSR Shiranui bóp team cực mạnh

3 Comments
  1. arron jean says

    Chị 2 tay 2 quạt mà không làm được phát liên kích, đúng dở ┐( ̄ヘ ̄)┌

  2. tuan thai says

    hên quá bán r

  3. Xefirok says

    nên để một nhạc nền thôi, 2 cái nghe hơi loạn :3

Leave A Reply

Your email address will not be published.