Con đường chinh phục Đại học Harvard; từ du học châu âu với học bổng toàn phần tới du học Mỹ

0Phỏng vấn TS. Lê Thanh Hoà: con đường đến Đại học Harvard của anh. Quá trình học tập, chuẩn bị tiếng Anh, viết bài luận xin học bổng toàn phần Thạc…

source: https://viettoday.vn

xem thêm các bài viết về Giáo Dục: https://viettoday.vn/giao-duc

Leave A Reply

Your email address will not be published.