Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc đang biến đổi Việt Nam và Lào như thế nào?

0Việt Nam đang vật lộn để thu hẹp khoảng cách cơ sở hạ tầng 100 tỷ đô la trong bối cảnh chống Trung quốc của dân tộc đang gia tăng. từ CNA – Singapore,…

source: https://viettoday.vn

xem thêm các bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://viettoday.vn/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave A Reply

Your email address will not be published.