COVID-19 chuyện chưa kể: Câu chuyện tại những viện dưỡng lão | VTV24

0Người cao tuổi đang trở thành mục tiêu của virus SARS-CoV-2 chết người. Họ có thể mất mạng vì dịch bệnh nhưng cũng có thể chết vì sự lãng quên trong…

source: https://viettoday.vn

xem thêm các bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://viettoday.vn/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave A Reply

Your email address will not be published.