Đánh Trống Múa Lân 2020 đoàn LSR Liên Nghĩa Đường Trống Hội

0Đoàn LSR Liên Nghĩa Đường biểu diễn Đánh Trống Múa Lân nhân dịp Khai Quang Điểm Nhãn Lân Sư Rồng lần thứ 97 năm 2020. Đây là tiết mục mở đầu …

source: https://viettoday.vn

xem thêm các bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://viettoday.vn/thong-tin-va-truyen-thong

Leave A Reply

Your email address will not be published.