50 thoughts on “GTA 5 – Tất cả Vũ Khí của Thần Thor từ lúc bé cho đến già | GHTG

  1. anhghtg xàm ơi làm về cáo lai f khủng long đi nếu không em nói bà hàng xóm hiếm anh thành 3đ đó hihi

  2. Sao anh không làm huggy wuyyg tian không phải làm titan godzila đâu titan đó nhé anh đi không em chiên anh lên đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.