Hết dự toán bảo hiểm y tế, hàng loạt bệnh viện ở Đồng Nai gặp khó

0Bước sang năm 2020, hàng loạt bệnh viện, cơ sở y tế tại Đồng Nai đang than trời vì hết tiền do đã vượt dự toán bảo hiểm y tếHàng loạt bệnh viện,…

source: https://viettoday.vn

xem thêm các bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://viettoday.vn/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave A Reply

Your email address will not be published.