Đánh thuế tài sản để chống đầu cơ, không ảnh hưởng tới người nghèo

Thứ bảy - 21/04/2018 04:27
Ngày 20.4, trước những phản ứng của dư luận về đề xuất xây dựng luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đinh Tiến Dũng đã “đăng đàn” trả lời phỏng vấn báo chí về những vấn đề quanh câu chuyện này.
Loading...

2 1 Opt

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời báo chí ngày 20.4. Ảnh: KH

Dư luận có ý kiến trái chiều về đề xuất dự luật Thuế Tài sản. Xin được hỏi Bộ trưởng, tại sao Bộ Tài chính lại đưa ra đề xuất đó vào thời điểm này?

Có thể nói, trong thời gian vừa qua, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều liên quan tới dự thảo xin ý kiến của Bộ Tài chính về luật Thuế Tài sản. Chúng tôi rất hoan nghênh, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến trái chiều khác nhau của các chuyên gia, nhà kinh tế, nhân dân cả nước tham gia góp ý trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật này để trình chính phủ. Nếu được chính phủ thông qua, bộ sẽ báo cáo quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của các năm tiếp theo của kỳ họp Quốc hội khoá 13 kỳ này.

Thứ hai, chúng tôi đề xuất dự án luật này trên cơ sở triển khai các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, quốc hội và các chỉ đạo chính phủ. Cụ thể, theo Nghị quyết 19, năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 cũng như Chiến lược cải cách thuế trong giai đoạn 2011 - 2020 và Đề án Thủ tướng Chính phủ đã duyệt về huy động nguồn lực từ đất đai.

Và gần đây nhất là Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, đảm bảo an ninh an toàn tài chính quốc gia và Nghị quyết 25 của Quốc hội về kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó đều nêu rõ yêu cầu nghiên cứu chính sách thuế với tài sản và trong đó đối tượng chịu thuế tài sản bao gồm đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Mặt khác, triển khai nghiên cứu dự thảo luật về thuế tài sản kỳ này trên cơ sở đảm bảo mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước về tài sản. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, đặc biệt là từ nhà và đất đai, hạn chế sử dụng lãng phí tài nguyên đất đai và công sản, đảm bảo tính minh bạch và là một trong những biện pháp để phòng ngừa, chống tham nhũng. Cùng với đó là mục tiêu sẽ điều tiết đối tượng có thu nhập cao, chống đầu cơ về nhà, đất, đảm bảo những người có nhà, đất phải đưa vào khai thác, sử dụng và như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo, người thu nhập thấp.

Nếu luật được thông qua cũng mở rộng nguồn thu cho nhà nước, đảm bảo tái cơ cấu ngân sách nhà nước.

Với những mục tiêu đó, chúng tôi đang nghiên cứu, xin ý kiến nhân dân, ý kiến các tổ chức, chuyên gia để từng bước hoàn thiện đề án Thuế tài sản để báo cáo lên chính phủ và nếu được chính phủ thông qua sẽ đưa lên trình quốc hội, đưa vào chương trình xây dựng luật pháp trong những năm tiếp theo.

Việc mở rộng nguồn thu đồng ý là cần thiết, nhưng dư luận cũng băn khoăn tại sao Bộ Tài chính không đẩy mạnh các giải pháp để tiết kiệm chi nữa?

Tôi nhất trí với quan điểm này. Đồng ý là sẽ cơ cấu lại ngân sách trên cơ sở cơ cấu lại các chính sách về thu ngân sác trong điều kiện hội nhập và mở cửa, chúng ta phải cắt giảm mạnh thuế quan, đặc biệt là thuế nhập khẩu theo lộ trình rất sâu cũng như giá dầu thô làm cơ cấu ngân sách rất khó khăn, chúng ta phải cơ cấu lại chính sách thu cùng với việc mở rộng nguồn thu. Đây là giải pháp căn bản nhất để đảm bảo cơ cấu thu cho ngân sách trong thời gian tới. Cùng với đó, chúng ta phải tiến hành một loạt các giải pháp để tiết kiệm chi để đảm bảo làm sao chi thường xuyên phải được giảm đi để có nguồn cho tăng chi đầu tư phát triển, chi trả nợ trong thời gian tới.

Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm chi như tiết kiệm chi về hội nghị hội thảo, chi đi nước ngoài, lễ hội, kể cả gần đây là một số nơi đã tiến hành thí điểm khoán xe công.

Trong thời gian từ nay đến năm 2020, chúng ta phải tập trung vào triển khai thực hiện có hiệu quả đạt mục tiêu của 2 chủ trương lớn trong Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII là tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh xã hội hoá đơn vị sự nghiệp công lập.

Để làm được điều này, đòi hỏi các cấp, các ngành thực sự vào cuộc để sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản bộ máy, đẩy mạnh xã hội hoá đơn vị sự nghiệp công lập để giành nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư, cho phát triển và an sinh xã hội.

- Bộ Tài chính đã và đang làm như thế nào để tinh giản bộ máy?

Trong 2 năm qua, Bộ Tài chính đã thí điểm khoán xe công và bước đầu kết quả rất tốt. Ngay trong cơ quan bộ cũng đã sắp xếp lại và cắt giảm 27 đầu xe. Cùng với đó, bộ đang trình chính phủ Nghị định về xe công và tới đây sẽ được chính phủ ký ban hành.

Bên cạnh đó, bộ rà soát, duyệt phương án cắt giảm, sắp xếp lại các cơ quan thuộc hệ thống kho bạc nhà nước. Cụ thể, trước mắt, trong năm nay, chúng tôi giải thể và sáp nhập 43 phòng giao dịch của kho bạc các tỉnh về kho bạc tỉnh, giảm đi 43 đầu mối.

Đối với hệ thống thuế, chúng tôi cũng đã duyệt đề án trong 3 năm. Trước mắt, trong năm 2018, tập trung sắp xếp 327 chi cục thuế ở các quận, huyện, thị xã thành 154 chi cục khu vực và như vậy sẽ giảm được 173 chi cục. Năm 2019, tiếp tục sắp xếp 53 chi cục thuế quận huyện thành 25 chi cục thuế quận huyện, và như thế sẽ giảm 28 chi cục. Năm 2020, tiếp tục sắp xếp 168 chi cục quận, huyện thị xã, giảm tiếp 90 chi cục, quá trình tổ chức sẽ tiếp tục rà soát để tinh giảm đầu mối của hệ thống thuế theo hướng thuế theo khu vực huyện.

Xin cảm ơn ông!

KHÁNH HÒA

Loading...

Nguồn tin: Lao Động

 

Đọc nhiều