Ko chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.