Pháp Luật

Luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đối với việc kê khai không trung thực của mình, ông Quý chắc chắn...
Loading...