Các 'sếp lớn' trong đại án OceanBank bị kết tội thế nào?

Tòa kết luận việc chi lãi suất ngoài hợp đồng đã "tạo nhóm lợi ích, làm tăng tham nhũng", gây nợ xấu 35.700 tỷ đồng.
Loading...
VIDEO SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY!

Loading...