http://nguoilinh.net/wp-content/uploads/2018/09/long-bien_small_202048409-online-video-cutter.com_.mp4

Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên - Kỳ 3: 'Tao muốn chúng mày không có đường về'

 04:10 26/09/2018

"Tao muốn chúng mày biến khỏi cái chợ đấy, không có đường quay về. Tao nói cho chúng mày biết, công an ở Hà Nội này, tao quen hết. Chúng mày gặp bất cứ ai, đều đến tai tao. Chả ai làm gì được tao cả"- Hưng 'kính'.
 

Đọc nhiều