Thủ tục xóa tên đảng viên với ông Lê Phước Hoài Bảo như thế nào?

Thủ tục xóa tên đảng viên với ông Lê Phước Hoài Bảo như thế nào?

 04:35 18/12/2017

Theo nguồn tin riêng, sau khi nhận được văn bản chính thức, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ tổ chức họp để kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam).
 

Đọc nhiều