Nhập khẩu trở lại thịt gà và bột bã ngô từ Mỹ

Nhập khẩu trở lại thịt gà và bột bã ngô từ Mỹ

 04:54 12/09/2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho phép tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô Mỹ và gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từ bang Tennessee - Mỹ.