Việt Nam chế tạo thành công máy bay Su-30 mô hình: Sức sáng tạo tuyệt vời!

Việt Nam chế tạo thành công máy bay Su-30 mô hình: Sức sáng tạo tuyệt vời!

 21:38 27/09/2017

Báo PK-KQ vừa đưa tin, Hội đồng nghiệm thu của Quân chủng PK-KQ đã tổ chức nghiệm thu sản phẩm mô hình máy bay Su-30 chế tạo trong nước.
 

Đọc nhiều