Nhất thể hóa các chức danh tại Quảng Ninh: Giảm chi, gọn nhẹ, tăng hiệu quả, hiệu lực bộ máy

Nhất thể hóa các chức danh tại Quảng Ninh: Giảm chi, gọn nhẹ, tăng hiệu quả, hiệu lực bộ máy

 20:07 05/10/2017

Quảng Ninh là tỉnh đi tiên phong trong việc nhất thể hóa một loạt các chức danh từ cấp xã tới huyện, đồng thời sáp nhập một số phòng ban, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện, trong đó nổi bật lên mô hình nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch UBND cấp huyện ở Cô Tô, Tiên Yên.
 

Đọc nhiều