Hoc Sinh

Em Phạm Song Toàn được tôn vinh ở trường mới: Chính trực và dũng cảm không gục ngã

 14:00 09/04/2018

Sau nghịch lý giáo viên vi phạm nghiêm trọng, nhiều tháng không giảng bài chưa bị kỷ luật, học sinh dũng cảm lên tiếng đã phải ra đi, ngành giáo dục nhận thêm “cú sốc” mới, khi học sinh này được trường mới tôn vinh.
 

Đọc nhiều