Khiếu kiện ở Hải Dương, đảng viên nhận bút phê quá lạ

Khiếu kiện ở Hải Dương, đảng viên nhận bút phê quá lạ

 07:05 13/09/2017

Lên tiếng khiếu kiện, một đảng viên ở Hải Dương phải nhận bút phê xấu vào phiếu quy hoạch cán bộ.