Quy trình tấn công hạt nhân của Mỹ diễn ra như thế nào?

Chính phủ Mỹ có thể chỉ cần mất vài phút để kích hoạt một vụ phóng tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên, một khi đã bấm nút, không có cách nào để hủy lệnh.
Loading...
Đám mây hình nấm trong vụ thử hạt nhân Castle Bravo của Mỹ ngày 1/3/1954. Ảnh: Business Insider

Loading...

Nguồn tin: Tri Thức Trẻ