Thời Sự

20 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi khi trú tránh ở rìa Nam Tây Nam đảo Bạch Quy đã bị tàu của Trung Quốc xua đuổi.
Loading...