[Thuyết Minh] ANH HÙNG CHÂN CHÍNH – Tập 09 | Siêu Phẩm Hành Động Kháng Nhật Xuất Sắc

12 Comments
 1. Lieu Pham says

  Nó loc chốc quá cho nó chết đi

 2. Dương Hải says

  cho cái thăng quan bằng chết mẹ nó đi hang sư lô măng chết cũng đáng

 3. PeTer TV says

  Thấy Trung Quốc là ghét

 4. PeTer TV says

  Sao thằng quan bằng ko chết đi đáng đời

 5. Phim Hot says

  Xem ghét con bé đội trường kia . Nhìn trả có Tướng j cả lại kêu ngạo .

 6. Gia Bả Nguyễn says

  BLLL

 7. Huyen Tran says

  Con thảm đó là la không bt điều

 8. Tri Duong says

  đăng vớ vẩn. lại còn bày đặt công chiếu(

 9. Huyen Tran says

  Cách mạng còn thua thắng thiếu gia nữa

 10. minh zero tv says

  Nhân vật nữ thẩm gì đó dư thừa cà chớn

 11. minh zero tv says

  Làm cách mạng gì mà thâm thù trong khi đất nước còn đang lâm nguy

 12. Quang Võ says

  Cái con thẩm gì đó

Leave A Reply

Your email address will not be published.