Đặc nhiệm 141 - 'quả đấm thép' của Hà Nội

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 3449
Thích: 0
Không thích: 1
Phát hiện hàng nghìn nghi phạm ẩn mình trong dòng người đi đường, Cảnh sát 141 Hà Nội thu hàng chục súng quân dụng cùng hàng trăm súng công cụ hỗ trợ, vô số đao kiếm.
Loading...
 

Đọc nhiều