Tài xế đòi thối 100 đồng, BOT Cai Lậy xả trạm lần ba giữa đêm

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 82
Thích: 0
Không thích: 0
Đêm qua, các tài xế vẫn cương quyết trả tiền lẻ, tổng cộng 25.100 đồng để mua vé, đòi nhân viên trạm BOT Cai Lậy thối lại 100 đồng.
Loading...