Trạm BOT Cai Lậy thối 100 đồng, tiếp tục bị tài xế chất vấn

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 105
Thích: 0
Không thích: 0
Ngoài yêu cầu thối 100 đồng, các tài xế còn quyết không mua vé vì cho rằng trạm BOT Cai Lậy thu phí lại vào giữa đêm không báo trước.
Loading...
 

Đọc nhiều