Thật đáng lên án hành động vũ phu - đánh người quá dã man." />

Đọc nhiều